Ede wel en wee

Er zijn geen drempels voor een ieder, maar mogelijkheden.

Fatsoen, respect, eigenwaarde en moraal, voor velen in onze samenleving is dit een vreemde taal. Samenleving staat voor Saamhorigheid. Samen met onze neuzen één richting uitkijken. Terug naar onze nuchterheid, het respect, de rust en de wijsheid in ons bezit, moeten we leren te geven, ontvangen en delen.

Een ieder levend wezen hier op aarde is gelijk, uniek, waardevol, wie het ook is! Als wij daar eens meer aan denken in plaats van méér welvaart, met als gevolg dat onze kleinkinderen en kinderen dadelijk met een zandbak zitten. In plaats van een schone aarde waar iedereen in vrij is en in vrede kunnen leven.

Partij van de arbeid

Keerpunt 2021 is aan ons de nieuwe toekomst beeld te geven.

Heel vroeger was ons Nederland een subtropisch landje, maar door de vele verschillende wieltjes werden uitgevonden, is ons Nederland in de loop van de tijd afgegleden. Laten we ons de handen in elkaar slaan, om zo voor onze kinderen en kleinkinderen, dat zij niet in een bodemloze put of een zandbak komen te leven. Er is nog een leven naast de economische en financiële malaise.

Dierenwelzijn

Milieu effecten, meer dan welke activiteiten dan ook, heeft onze manier van eten effect op het milieu. Door plantaardig te eten lever je een sterke positieve bijdrage aan de verbetering van het milieu. Het aandeel van de veeteelt in de verdwijning van het tropisch regenwoud 80% is de verhouding met 61% veruit de grootste bron van de zure neerslag die bossen en heide ernstig aantast, zelfs nog ver boven het verkeer 18%.

Terwijl Nederland juist in vergelijking met andere landen erg vruchtbare grond heeft, kan het gangbare Nederland voedselpakket (met vlees) niet door de Nederlandse grond worden geleverd. Bij vegetarische voeding (zonder vlees) is dit wel mogelijk.

Blog

History

History

Issandolanges De leerlooierij dorp gelegen bij  Arlanc in Auvergne.  Binnen Novacelles Commune, Issandolanges is een historisch middeleeuws dorp meer dan 1000 jaar geleden gebouwd, maar het is verlaten voor het jaar 70. Het erfgoed behoud werk begonnen heeft de...

Mantelzorg trefpunt

Mantelzorg trefpunt

DE VELDER ORGANISEERT MANTELZORG TREFPUNT. Het kan zomaar gebeuren en dan ben je opeens mantelzorger. Het is niet iets waarvoor je kiest en het is geen roeping, het is iets wat je overkomt. Zorgen voor je naaste.Hulp voor jou Als mantelzorger ben je continu op zoek...

Midden in onze samenleving

Midden in onze samenleving

Midden in de maatschappij Niemand hoopt gehandicapt te worden, maar je bent het voor je het weet. Zelfs indirect treft het mensen waar je mee leeft. Zoals ouders die een gehandicapt kind krijgen ineens voor beperkingen staan. Hierbij gevoelens die verwerkt moeten...