Dieren welzijn

Alle levende wezens met gevoelens en verlangens hebben recht om gelijkwaardigheid te worden behandeld met respect voor hun welzijnsnoden en levensbehoeften. Alle dieren hebben recht op leven in de beste omstandigheden in harmonie met de natuur en vrij van mishandeling.

Vijf vrijheden

Dierenwelzijn wordt vaak getoetst aan de hand van de ‘Vijf vrijheden’. Wanneer aan deze vrijheden wordt voldaan hebben dieren een goed welzijn.

dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;

dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;

dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;

dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;

dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Waarde

Het begrip intrinsieke waarde wordt op twee verschillende manieren onderbouwd:

Veel dieren hebben een vergelijkbaar centraal zenuwstelsel als de mens, en kunnen daarom op een vergelijkbare manier pijn voelen. Wie kan lijden kan ook in zijn of haar belangen geschaad worden. Dit betekent dat wanneer dieren leed kunnen ervaren, we dit net als bij mensen moeten zien te vermijden;

Een andere onderbouwing van het begrip intrinsieke waarde is gebaseerd op het respect voor dieren. Elke handeling die je met dieren doet, moet uitgaan van respect. Het dier verdient respect omdat het bepaalde denkvermogens heeft, zoals bewustzijn of leervermogen, of doelgericht gedrag vertoont.

Vegatarisch eten

Gelijkwaardigheid voor alle levende wezens, geen één uitgezonderd.
Alle levende wezens met gevoelens en verlangens hebben recht om gelijkwaardigheid te worden behandeld met respect voor hun welzijnsnoden en levensbehoeften. Alle dieren hebben recht op leven in de beste omstandigheden in harmonie met de natuur en vrij van mishandeling.

Voor veruit de meeste mensen is dierenwelzijn de belangrijkste reden om dierlijke producten zoveel mogelijk te vermijden.

Wist je bijvoorbeeld dat: in ons land leven momenteel 550 miljoen landbouwhuisdieren. Voor iedere Nederlander staan er dus 35 dieren of opgesloten onder ellendige omstandigheden in de bio- industrie.