Partij van de arbeid

Iedereen telt mee

Heel vroeger was ons Nederland een subtropisch landje, maar door de vele verschillende wieltjes werden uitgevonden, is ons Nederland in de loop van de tijd afgegleden. Laten we ons de handen in elkaar slaan, om zo voor onze kinderen en kleinkinderen, dat zij niet in een bodemloze put of een zandbak komen te leven. Er is nog een leven naast de economische en financiële malaise.

Respect & Harmonie

Het meest belangrijk voor mij is dat het respect voor het leven (alles wat leeft) automatische wereldvrede, harmonie, geluk en overvloed teweeg brengt. Inhoudelijk op langere termijn dus geen geweld in wat voor vorm dan ook daadwerkelijk leven in liefde. Wie het ook is! Als wij daar eens meer aandenken in plaats van meer welvaart te willen. Het milieu is ons probleem, roof onze prachtige Aarde niet leeg, onze kinderen hebben ook het recht op een gezond leven. Een ieder is uniek en waardevol, laten we dat behagen, want ons mooi Nederland raakt haar glans kwijt. Laten we ook niet de belangrijkste dingen uit het oog verliezen.

Zorg in de maatschappij

Midden in onze samenleving, goede zorg is goud waard voor ieder mens, het mag niet afhankelijk zijn voor de kosten van de zorg. Thuiszorg en gezondheidszorg betekent, dat de mensen met een handicap en chronische ziekte kunnen beschikken over die vorm van zorg en dienstverlening die hen in staat stellen zelf hun leven in te richten, zelfstandig te wonen en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.Welvaart naar welzijn is een zorgzame samenleving voor iedereen. Niemand hoopt gehandicapt te worden, maar je bent het voor je het weet. Zelfs indirect treft het mensen waar je mee leeft. Zoals ouders die een gehandicapt kind krijgen, ineens voor beperkingen staan. Hierbij horen gevoelens die verwerkt moeten worden.

Medische behandelingen zijn zakelijk, hulpverleners afwijzend door de vele regeltjes. Een goed leven is een leven waarin een gehandicapte zo min mogelijk belastend is. Zoals iedereen weet, komen de meeste zaken van de gehandicapte te liggen bij de Gemeente. De landelijke politiek zegt, dat er naar de behoefte van de gehandicapte moet worden gekeken en het streven is de valide dichter bij de gehandicapte te brengen. Meestal is er onbegrip, onkunde, het geen raad weten met de situatie en daarna zich star opstellen na een beslissing. Ik geloof in een wereld die voor iedereen is en wij zijn de wereld, accepteer elkaar, elk moment is belangrijk.

Samen solidair werken aan leefbaarheid. Leefbaarheid maken we samen voor een fijnere leefomgeving met sociale verbondenheid. Laat zien, dat we voor de partij idealen staan vooral voor de A van Arbeider. Ik geloof in een werkplek, waar éénheid is in de groep en een harmonische sfeer is voor iedereen. Het zal wel een goed plan zijn als er een nieuwe spelregels komen in onze samenleving en vooral in de politiek (volksvertegenwoordigers), zodat er minder wordt geschreeuwd en beter naar elkaar geluisterd. Ik denk aan een transparante, open, sociale en een eerlijk begrijpelijke politiek voeren.

 Aldus, Jim van Batenburg.