Milieu

Milieu effecten, meer dan welke activiteiten dan ook, heeft onze manier van eten effect op het milieu. Door plantaardig te eten lever je een sterke positieve bijdrage aan de verbetering van het milieu. Het aandeel van de veeteelt in de verdwijning van het tropisch regenwoud 80% is de verhouding met 61% veruit de grootste bron van de zure neerslag die bossen en heide ernstig aantast, zelfs nog ver boven het verkeer 18%.
Terwijl Nederland juist in vergelijking met andere landen erg vruchtbare grond heeft, kan het gangbare Nederland voedselpakket (met vlees) niet door de Nederlandse grond worden geleverd. Bij vegetarische voeding (zonder vlees) is dit wel mogelijk.